Obrazek przykładowy. Bez treści

Spis treści

ROK 2011

AKREDYTACJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Dnia 4 kwietnia 2011 r., decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty CKU otrzymało akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – „Praktyka zawodowa w Firmie Symulacyjnej MOST Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”.

komp stara170 241

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

Placówka, której przyznano akredytację, zapewnia swoim klientom:

>> korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,

>> zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,

>> otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę.

 

 

 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego współpracuje z następującymi instytucjami rudzkimi: jezykowa370 209

>> Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,

>> Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

>> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,>> Miejska Biblioteka Publiczna,

>> Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,>> Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej,

>> Powiatowy Urząd Pracy.

 

Ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz instytucją szkoleniową. Jest uczestnikiem programu partnerskiego „Otwarta szkoła” utworzonego przez Microsoft i Telekomunikację Polską.