Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej to szkoła publiczna prowadzona przez Miasto Ruda Śląska.

 

W skład Centrum wchodzą:

> Szkoła Podstawowa dla Dorosłych,

> Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

> Szkoła Policealna,

> Szkoła Branżowa II stopnia.

 

Centrum prowadzi także kształcenie zawodowe w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz kształcenie doskonalące w formie kursów i szkoleń.

 

Przy Centrum działa Ośrodek Doradztwa Zawodowego oraz Firma Symulacyjna "MOST".

 

Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb słuchaczy dorosłych, którzy zazwyczaj muszą godzić naukę z życiem zawodowym i prywatnym. W związku z tym oferujemy naukę w trybie:

> stacjonarnym (dziennie, wieczorowo) oraz

> zaocznym (piątki i soboty, co 2 tygodnie).

Nauka odbywa się w systemie semestralnym. 

 

W Centrum działa Samorząd Słuchaczy i Rada Słuchaczy. 

 

W Centrum działa Biblioteka Szkolna wyposażona w lektury, podręczniki oraz książki do poczytania. 

 

Nauka w Centrum jest bezpłatna. Legitymacje szkolne, zaświadczenia o nauce wydajemy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.