Szkoła policealna dla dorosłych (informacje ogólne oraz potrzebne dokumenty)

Szkoła Policealna dla Dorosłych umożliwia osobom z wykształceniem średnim lub średnim branżowym zdobycie zawodu.

 

W CKU nauka w szkole policealnej trwa, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry.

 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, odbywają się co dwa tygodnie – w piątek od godziny 16.00 oraz w soboty od godziny 8.00

 

W Centrum proponujemy naukę w zawodach :

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – 3 semestry
  • Technik administracji – 4 semestry
  • Technik usług kosmetycznych – 4 semestry 

 

Ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

 

 ULOTKA dl 1 1

 

 

Nasze kierunki:

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie i wieczorowo

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czas kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie, wieczorowo

Kwalifikacja: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie

Kwalifikacje: FRK. 04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych