Szkoła policealna dla dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych umożliwia osobom z wykształceniem średnim lub średnim branżowym zdobycie zawodu.

W CKU nauka w szkole policealnej trwa, w zależności od kierunku, 3 lub 4 semestry.

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej, odbywają się co dwa tygodnie – w piątek od godziny 16.00 oraz w soboty od godziny 8.00

W Centrum proponujemy naukę w zawodach :

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – 3 semestry
  • Technik administracji – 4 semestry
  • Technik informatyk – 4 semestry
  • Technik usług kosmetycznych – 4 semestry

Ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

Czas kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie 

Kwalifikacja: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie

Kwalifikacje: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie

KwalifikacjeAU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp