Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (informacje ogólne oraz potrzebne dokumenty)

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

  • to pozaszkolna forma kształcenia osób dorosłych umożliwiająca zdobycie kwalifikacji zawodowej w wybranym przez kandydata zawodzie szkolnictwa branżowego
  • nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatna, obejmuje przedmioty zawodowe, w tym język obcy zawodowy, odbywa się w formie zaocznej co dwa tygodnie (w piątki i soboty), w uzasadnionych sytuacjach/ przypadkach może odbywać się co tydzień)
  • czas trwania nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zależy od ilości godzin teoretycznych i praktycznych zgodnie z podstawą programową – może trwać od 1 roku do 2 lat.

 

Numer ewidencyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.24/00084/2014 

 

 zaswiadczenie170

Uczestnik kursu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ): 

  • po ukończeniu KKZ otrzymuje Zaświadczenie o ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 


Absolwent
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego:certyfikat170

  • po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji otrzymuje: ‎CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
     

  • który posiada ‎‎certyfikat/ty kwalifikacji zawodowej/ych ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje DYPLOM ‎ ZAWODOWY wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz Suplement do dyplomu ‎zawodowego (‎Europass), który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie.

 

DYPLOM170 europass170

 


OFERTA KURSÓW:  

Na tle rozmytego zdjęcia twarzy kobiety grafika przedstawiająca schematyczne sylwetki pracowników biurowych oraz czerwoną strzałkę na wykresie przedstawiającym wzrost.

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie (piątek godziny popołudniowe i sobota)

Opłaty: brak (kurs bezpłatny)

Zawód:Technik ekonomista

Dziewczyna w białej bluzce w biurze kserująca dokumenty

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie (piątek godziny popołudniowe i sobota)

Opłaty: brak (kurs bezpłatny)

Zawód: Technik ekonomista

Stary, rozmontowany motocykl stojący w warsztacie

Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie (piątek godziny popołudniowe i sobota)

Opłaty: brak (kurs bezpłatny)

Zawód: Mechanik motocyklowy