Obrazek przykładowy. Bez treści

Spis treści

POCZĄTEK

Dnia 1 września 2001 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 670/LXI/2001 powołała Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 25.

 

ROK 2002

Dnia 29 grudnia 2002 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 953/LII/2002 powołała Policealne Studium Zawodowe, które stało się integralną częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

symulacyjna270 153

Od listopada 2003 r. w CKU działa Firma Symulacyjna „MOST” Sp. z o.o., która jest zarejestrowana w Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze i funkcjonuje na polskim rynku firm symulacyjnych. Umożliwia to nawiązywanie współpracy z innymi firmami symulacyjnymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, zrzeszonymi w Europejskiej Centrali Firm Symulacyjnych „EUROPEN” (Essen, Niemcy). Firma Symulacyjna jest ośrodkiem kształcenia przyszłych pracowników biurowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Nazwa firmy symulacyjnej wskazuje, że jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje, zadania, działania, prace, czynności są identyczne z pracami prawdziwej firmy z wyjątkiem konkretnych towarów i pieniędzy. Firma Symulacyjna „MOST”, funkcjonuje jako hurtownia obuwia, dzięki nawiązaniu współpracy z autentyczną hurtownią obuwia „WISHOT” Polska Sp. z o.o. z Będzina. Przez cały rok szkolny prowadzone są zajęcia i kursy oraz organizowane są praktyki zawodowe dla uczniów o kierunku technik ekonomista i technik handlowiec.