Obrazek przykładowy. Bez treści

Spis treści

POCZĄTEK

Dnia 1 września 2001 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 670/LXI/2001 powołała Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 25.

 

ROK 2002

Dnia 29 grudnia 2002 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 953/LII/2002 powołała Policealne Studium Zawodowe, które stało się integralną częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

symulacyjna270 153

Od listopada 2003 r. w CKU działa Firma Symulacyjna „MOST” Sp. z o.o., która jest zarejestrowana w Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze i funkcjonuje na polskim rynku firm symulacyjnych. Umożliwia to nawiązywanie współpracy z innymi firmami symulacyjnymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, zrzeszonymi w Europejskiej Centrali Firm Symulacyjnych „EUROPEN” (Essen, Niemcy). Firma Symulacyjna jest ośrodkiem kształcenia przyszłych pracowników biurowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Nazwa firmy symulacyjnej wskazuje, że jej istotą jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje, zadania, działania, prace, czynności są identyczne z pracami prawdziwej firmy z wyjątkiem konkretnych towarów i pieniędzy. Firma Symulacyjna „MOST”, funkcjonuje jako hurtownia obuwia, dzięki nawiązaniu współpracy z autentyczną hurtownią obuwia „WISHOT” Polska Sp. z o.o. z Będzina. Przez cały rok szkolny prowadzone są zajęcia i kursy oraz organizowane są praktyki zawodowe dla uczniów o kierunku technik ekonomista i technik handlowiec.


ROK 2004

CKU - samodzielna jednostka

Dnia 1 listopada 2004 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą numer 427/XXII/2004 wyłączyła Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych. Od tego dnia Centrum Kształcenia Ustawicznego jest samodzielną jednostką budżetową.


ROK 2006 - 2009

Program GRUNDTVING LEARNING PARTNERSHIP "SMS"

W okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego uczestniczyło w Programie Grundtvig Learning Partnership ”SMS – Get the message Specific Marketing Strategis” (”Masz nową wiadomość - SMS - Specyficzne Strategie Marketingowe”) w ramach Projektu Unijnego SOCRATES. Praca w Programie „Grundtvig Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) umożliwiło współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej.
Grupa partnerska składała się z 7 partnerów: 2 z Wielkiej Brytanii (Bristol i Manchester), 2 z Niemiec(Vaterstetten i Zittau) , 1 z Grecji (Ateny), 1 z Belgii (Ieper) oraz 1 z Polski (Ruda Śląska – CKU).
W czasie realizacji projektu wymieniano doświadczenia w zakresie różnorodnych strategii marketingowych i rekrutacji stosowanych przez instytucje kształcenia dorosłych w celu włączenia do grona słuchaczy osób, dla których kontynuacja edukacji jest szansą na poprawę sytuacji życiowej.
W wyjazdowych konferencjach uczestniczyli pracownicy, słuchacze instytucji partnerskich oraz przedstawiciele partnerów stowarzyszonych, a upowszechnianie rezultatów tych spotkań odbywało się na wiele sposobów i przybrało zasięg lokalny, regionalny lub ogólnokrajowy.
W trakcie realizacji projektu opracowano broszurę zatytułowaną „Podróż słuchacza”. Publikacja stała się uzupełnieniem głównego tematu projektu – strategii marketingowych.


ROK 2008

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dnia 1 września 2008 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczął funkcjonowanie Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Ośrodek wyposażony jest w gabinety do kon

odz1 270 153

sultacji indywidualnych, salę do zajęć grupowych (warsztatowych) z młodzieżą, wyposażoną w stanowiska komputerowe oraz biblioteczkę. Oferta ODZ skierowana jest do słuchaczy Centrum, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rudzkich szkół, ich rodziców, a także do wszystkich osób, które chcą skorzystać z pomocy specjalistów Ośrodka.


LATA 2008 - 2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2008 - 2015

CKU uczestniczy w realizacji „Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008 – 2015”.
W ramach tej strategii realizowane są następujące projekty:

>> projekt o nazwie „Doradztwo Zawodowe w Rudzie Śląskiej” - realizowany przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego,

>> projekt o nazwie „Przedsiębiorczy nastolatek” – realizowany przez Firmę Symulacyjną „MOST"

 

 


ROK 2011

AKREDYTACJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Dnia 4 kwietnia 2011 r., decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty CKU otrzymało akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – „Praktyka zawodowa w Firmie Symulacyjnej MOST Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”.

komp stara170 241

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

Placówka, której przyznano akredytację, zapewnia swoim klientom:

>> korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,

>> zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,

>> otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę.

 

 

 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego współpracuje z następującymi instytucjami rudzkimi: jezykowa370 209

>> Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego,

>> Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

>> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,>> Miejska Biblioteka Publiczna,

>> Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,>> Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej,

>> Powiatowy Urząd Pracy.

 

Ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz instytucją szkoleniową. Jest uczestnikiem programu partnerskiego „Otwarta szkoła” utworzonego przez Microsoft i Telekomunikację Polską.