Obrazek przykładowy. Bez treści

Spis treści

ROK 2008

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dnia 1 września 2008 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczął funkcjonowanie Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Ośrodek wyposażony jest w gabinety do kon

odz1 270 153

sultacji indywidualnych, salę do zajęć grupowych (warsztatowych) z młodzieżą, wyposażoną w stanowiska komputerowe oraz biblioteczkę. Oferta ODZ skierowana jest do słuchaczy Centrum, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rudzkich szkół, ich rodziców, a także do wszystkich osób, które chcą skorzystać z pomocy specjalistów Ośrodka.