Obrazek przykładowy. Bez treści

Spis treści

ROK 2004

CKU - samodzielna jednostka

Dnia 1 listopada 2004 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą numer 427/XXII/2004 wyłączyła Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych. Od tego dnia Centrum Kształcenia Ustawicznego jest samodzielną jednostką budżetową.