Mariusz Wojciechowski, dyrektor CKU
Telefon: 32 248 15 75