Zbigniew Gajdziński, wicedyrektor CKU
Telefon: 32 248 15 75