Informujemy, że absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące i zdali egzamin maturalny (w tym poprawkowy) mogą odebrać swoje świadectwa w sekretariacie CKU. Serdecznie zapraszamy.