Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022. 

 

Wszelkie ważne dla słuchacza CKU terminy znajdziecie też w KALENDARZU SZKOLNYM na naszej Stronie Głównej. Zachęcamy do korzystania.  Umieszczamy tam informacje o świętach, dniach wolnych, świętach nietypowych, egzaminach, wakacjach, itp. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany o ważne w życiu szkoły wydarzenia.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe dla województwa śląskiego

14 – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

 

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

29 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny

 

Termin główny, część pisemna:

 

1. język polski - 4 maja 2022r. (środa) – godz. 9.00

 

2. matematyka - 5 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9.00

 

3. język angielski – 6 maja 2022r. (piątek) – godz. 9.00

 

Terminy pozostałych egzaminów maturalnych pisemnych >>  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

 

Źródło:

1. Informacje MEiN w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/ 2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne w sprawie terminów egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 https://cke.gov.pl/harmonogram-egzaminow-w-2022-r/