Samorząd Słuchaczy jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Członkiem Samorządu jest każdy słuchacz CKU. Zadaniem Samorządu jest między innymi inicjowanie działań w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej ,naukowej, przedstawianie Dyrektorowi CKU różnych propozycji, wyrażanie opinii oraz wsparcie finansowe działań placówki. 

Samorząd Słuchaczy jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i działa na zasadach zawartych w Regulaminie Samorządu, zgodnych ze Statutem CKU. Organami Samorządu są Rady Klasowe, które w drodze tajnego głosowania wybierają Radę Słuchaczy. Członkiem Samorządu jest każdy słuchacz CKU. Samorząd ma prawo wybrać spośród członków rady pedagogicznej swojego opiekuna. Samorząd ma prawo do ustalania wysokości składek członkowskich. Zadaniem Samorządu jest między innymi inicjowanie działań w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej ,naukowej, przedstawianie Dyrektorowi CKU różnych propozycji, wyrażanie opinii oraz wsparcie finansowe działań placówki.

 

Skład Rady Słuchaczy w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca : Patrycja Badura - klasa 3H1 liceum wieczorowe

Zastępca: Tomasz Sławik - klasa 3H1 liceum wieczorowe

Członek- sekretarz: Angelika Nowicka - klasa #Hz2 liceum zaoczne

Opiekun Samorządu Słuchaczy: mgr Barbara Kiełbik - nauczyciel języka polskiego

 

Rada Słuchaczy pełni dyżury na przerwach w czasie zajęć w systemie wieczorowym oraz zaocznym w sali 103a piętro 1

 

Informacja o wysokości składek:

- semestr 1 2020/2021 50 złotych – do końca semestru

- semestr 2 2020/2021 50 złotych – do końca semestru, klasy trzecie do zakończenia zajęć w kwietniu.

 

W czasie zdalnego nauczania informacji w sprawie wpłat, zaległości w składkach, zwolnień z opłaty udziela Opiekun Rady. Można kierować zapytania drogą e-mailową :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ul. Orzegowska 25 41-712 Ruda Śląska

ING BANK SLASKI O/RUDA SLASKA 91 1050 1331 1000 0023 0570 7115

Wpłata za ………………………………………./nazwisko i imię słuchacza, klasa, semestr