Mirosław Wątroba, nauczyciel przedmiotów zawodowych