Aktualności CKU

 

 

UWAGA!

 Do 7 lutego 2023 r. (wtorek) wszyscy powinni złożyć deklarację o przystąpienie do egzaminu zawodowego.
 
Deklaracja dostępna na stronie:
 
Deklarację można też pobrać w Sekretariacie Centrum. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023. 

 

Wszelkie ważne dla słuchacza CKU terminy znajdziecie też w KALENDARZU SZKOLNYM na naszej Stronie Głównej. Zachęcamy do korzystania.  Umieszczamy tam informacje o świętach, dniach wolnych, świętach nietypowych, egzaminach, wakacjach, itp. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany o ważne w życiu szkoły wydarzenia.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe dla województwa śląskiego

16 – 29 styczeń 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

 

1. język polski – 24 maja 2023r. godz. 9:00

 

2. matematyka – 25 maja 2023r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny

 

Termin główny, część pisemna:

 

1. język polski - 4 maja 2023r. godz. 9.00

 

2. matematyka - 5 maja 2023r. godz. 9.00

 

3. język angielski – 8 maja 2023r.  godz. 9.00

 

Egzamin zawodowy

1 czerwiec 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

 

 

Źródło:

1. Informacje MEiN w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/ 2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne w sprawie terminów egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 https://cke.gov.pl/harmonogram-egzaminow-w-2022-r/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

31 październik 2022r.

2 maj 2023r.

5 maj 2023r.

8 maj 2023r.

9 czerwiec 20203r

 

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie i wieczorowo

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Informujemy, że najbliższe dni wolne od zajęć dydaktycznych to: 

  1. 2 maj (poniedziałek)
  2. 4 maj (środa)
  3. 17 czerwiec (piątek)   

UWAGA! W dniu 17 czerwca dla szkół zaocznych (liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, szkoła branżowa II stopnia, kwalifikacyjne kursy zawodowe) zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

 Podstawowe informacje, terminy, czas trwania, co można a czego nie można wnieść na egzamin.  

Na zdjęciu znajdują się kolorowe przybory szkolne: kredki, nożyczki, farny, marker, cyrkiel, pędzelek.

 

Apel do całej społeczności naszej szkoły !!!

 
Z każdym dniem przybywa w naszym mieście uchodźców z Ukrainy, a wśród nich liczną grupę stanowią dzieci. Część z nich już rozpoczęła naukę w naszych rudzkich szkołach. Pomóżmy ich wyposażyć w przybory szkolne, np. zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowy papier, kredki, pisaki, długopisy, farby, nożyczki, klej, kolorowanki itp. Można przynieść również dla najmłodszych coś słodkiego.
 
Akcję w szkole prowadzi Rada Słuchaczy.
Dary można zostawiać w sali 103 lub na portierni. Zbiórka trwa do czwartku 17 marca.
 

Nie bądźmy obojętni, razem możemy więcej !

 

Język angielski - p. J.Kolon 28.02.2022 o godz. 16.30

Matematyka - p. J.Jezusek 01.03.2022 r. o godz. 16.30

Podstawy przedsiębiorczości - p. Z.Czarnecka - 28.02.2022 g.12.30

Informujemy, że egzaminy semestralne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego będą przeprowadzone stacjonarnie w ramach konsultacji. Terminy egzaminów zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Z pozostałych przedmiotów klasyfikację będzie przeprowadzona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez słuchaczy.

 

MATEMATYKA - EGZAMINY:

P. Jerzy Jezusek

KLASA 2A1 i 3B1: 31 STYCZNIA, godzina 16:30 

KLASA 1A1: 31 STYCZNIA, godzina 17:30

KLASA 3A1 i 2C1: 1 LUTY, godzina 16:30

KLASA 3BZ1 i 3BZ2: 5 LUTY, godzina 9:00

KLASA 2AZ1: 5 LUTY, godzina 10:00

 

MATEMATYKA – EGZAMIN

P. Anna Burczyk

KLASA 7 i 8: 1 LUTY, godzina 8.15

 

JĘZYK POLSKI – EGZAMINY

P. Barbara Kiełbik

KLASA 1A1:  27 STYCZNIA, godzina 16.00

KLASA 7 i 8: 28 STYCZNIA , godzina 11.00

 

JĘZYK ANGIELSKI – EGZAMINY

P. Joanna Kolon

KLASA 2AZ1: 5 LUTY, godzina 9.00

KLASA 3BZ1:  5 LUTY, godzina 10.00

 

JĘZYK ANGIELSKI – EGZAMINY

P. Bożena Gajdzińska

KLASA  7 i 8 SP:  1 LUTY, godzina 14.00- 15.00 
KLASA 2A1, 2C1, 1A1, 3A1, 3B1: 1 LUTY, godzina 15.30 - 16.30
 
 

JĘZYK POLSKI – EGZAMINY

P. Anna Majdak

KLASA 2C1 i reszta osób, które nie były na egzaminach:  1 LUTY, godzina 15.30

KLASA 3BZ2: 5 LUTY, godzina 8.15

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022 roku realizacja zadań placówki odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach przyjętych i obowiązujących w CKU w okresie pandemicznym.

 

Wszystkie materiały będą publikowane, jak do tej pory, w zakładce CKU ZDALNIE >> MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ

Egzaminy semestralne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego będą przeprowadzone stacjonarnie w ramach konsultacji. Terminy egzaminów zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. 

Z pozostałych przedmiotów klasyfikację będzie przeprowadzona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez słuchaczy.


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
Mariusz Wojciechowski