Osoby, które w maju 2023 r. przystępują do egzaminu maturalnego  a nie odebrały jeszcze loginów i haseł do kont zdających
proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie CKU.