Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023. 

 

Wszelkie ważne dla słuchacza CKU terminy znajdziecie też w KALENDARZU SZKOLNYM na naszej Stronie Głównej. Zachęcamy do korzystania.  Umieszczamy tam informacje o świętach, dniach wolnych, świętach nietypowych, egzaminach, wakacjach, itp. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany o ważne w życiu szkoły wydarzenia.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe dla województwa śląskiego

16 – 29 styczeń 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

 

1. język polski – 24 maja 2023r. godz. 9:00

 

2. matematyka – 25 maja 2023r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny

 

Termin główny, część pisemna:

 

1. język polski - 4 maja 2023r. godz. 9.00

 

2. matematyka - 5 maja 2023r. godz. 9.00

 

3. język angielski – 8 maja 2023r.  godz. 9.00

 

Egzamin zawodowy

1 czerwiec 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

 

 

Źródło:

1. Informacje MEiN w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/ 2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne w sprawie terminów egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 https://cke.gov.pl/harmonogram-egzaminow-w-2022-r/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

31 październik 2022r.

2 maj 2023r.

5 maj 2023r.

8 maj 2023r.

9 czerwiec 20203r