W czasie nauczania zdalnego zapraszamy słuchaczy szkoły na indywidualne konsultacje.

 

Konsultacje dla maturzystów:

Język polski, język angielski:

w każdy czwartek w godz. 15.00 - 19.00

 Matematyka:

w każdy poniedziałek w godz. 16.30 - 18.30

Konsultacje dla słuchaczy klas 8:

w każdy wtorek,  w godzinach:

9.00 - 10.30 matematyka p. Anna Burczyk

10.45 - 12.15 język angielski p. Bożena Gajdzińska

12.30 - 14.00 język polski p. Barbara Kiełbik

 

Konsultacje innych nauczycieli:

p. Anna Szmidt - Zielińska, biologia i chemia:

wtorek, w godzinach 11.00 - 12.00 i 13.00 - 14.00

czwartek, w godzinach 16.00 - 18.00

 

p. Maksymilian Solarski, geografia:

wtorek, w godzinach 9.00 - 10.30

czwartek, w godzinach 16.00 - 17.30

 

p. Iwona Marek, wos

wtorek, w godzinach 11.10 - 12.40

czwartek, w godzinach 16.00 - 17.30

 

p. Stanisław Niesporek, historia

wtorek, w godzinach 11.30 - 13.00

czwartek, w godzinach 16.00 - 17.30

 

p. Krzysztof Białas, fizyka

wtorek, w godzinach 10.30 - 11.30

czwartek, w godzinach 16.00 - 17.00

 

Dyżury specjalistów: 

p. Katarzyna Marcinkowska, pedagog, doradca zawodowy

wtorek, w godzinach 9.00 - 12.00

czwartek, w godzinach 16.00 - 17.30

 

p. Klaudia Noworzyń - Maksis, psycholog

wtorek, w godzinach 9.00 - 12.00

czwartek, w godzinach 15.15 - 16.45

 

p. Katarzyna Całuń - Sikora, pedagog

wtorek, w godzinach 9.00 - 12.00

czwartek, w godzinach 16.00- 17.30