Szanowni Państwo,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz informacjami przekazanymi przez Ministra Zdrowia Pana Adma Niedzielskiego Dyrektor CKU zawiesza od 22.03.2021r. - 9 kwietnia 2021r. organizację konsultacji dla słuchaczy klas maturalnych oraz klasy ósmej SP w formie stacjonarnej, w szkole. 

Od dnia 20.03.2021 konsultacje będą prowadzone w formie on-line. Zagadnienia będą publikowane na stronie internetowej w zakładce "Matura 2021" oraz "Egzamin ósmoklasisty 2021" 

Pozostałe zajęcia  dla wszystkich słuchaczy CKU nadal prowadzimy w formie zdalnej.