Dlaczego powstał ODZ
„Dlaczego powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego”

   Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w 2007r. w kierunku utworzenia Ośrodka Doradztwa Zawodowego w CKU. Badania zostały przeprowadzone na grupie 505 osób, którą stanowili zarówno słuchacze CKU oraz uczniowie innych szkół z terenu miasta Ruda Śląska.

   Celem tych badań było przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie:  
„Czy słuchacze, uczniowie chcieliby, aby powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego?”

   Odpowiedzi na to i inne pytania, które zostały zawarte w ankiecie przedstawia poniższa analiza empiryczna badań .

 
© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE