Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia zajęć grupowych z doradztwa zawodowego:  

-karta zgłoszeniowa na zajęcia (szkoła podstawowa)

-karta zgłoszeniowa na zajęcia (szkoła średnia, ponadpodstawowa)

-lista uczestników zajęć (listę można wypełnić na miejscu w CKU)

-zgody rodziców na udział niepełnoletnich dzieci w w/w warsztatach

 
© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE