LIST MOTYWACYJNY

Każdemu CV, które wyślesz, powinien towarzyszyć list motywacyjny. Istotą listu motywacyjnego jest przede wszystkim wywołanie wrażenia, że na zatrudnieniu firma może przede wszystkim zyskać pożądanego pracownika.

List motywacyjny da Ci pewną swobodę wyrażania myśli i podkreślenia swojej indywidualności. Przede wszystkim musisz wiarygodnie uargumentować podając powód, dla którego chcesz pracować w danej firmie lub na danym stanowisku. Należy podkreślić i rozbudować informacje o tych kwalifikacjach i umiejętnościach, które są odpowiedzią na ofertę.

List powinien być krótki i rzeczowy.

PRZY PISANIU LISTU MOTYWACYJNEGO STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 • Staraj się skierować list do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację, nie zaś do całej firmy.
 • Pisz go w pierwszej osobie.
 • Całość powinna się zmieścić na stronie A4.
 • W liście należy przekazać przede wszystkim tylko te informacje o kwalifikacjach zawodowych, własnych umiejętnościach i predyspozycjach, które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy.
 • Nie wysyłaj tego samego listu do różnych firm.
 • Nie zapomnij o własnoręcznym podpisaniu się pod listem.

 LIST MOTYWACYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • Dane personalne - imię i nazwisko, adres, telefon (umieszczone w lewym górnym rogu kartki).
 • Adresata listu - imię i nazwisko, tytuł zawodowy, ewentualnie posiadane stopnie naukowe, nazwę i adres firmy.
 • Numer referencyjny, kiedy odpowiadasz na ogłoszenie, gdzie jest on podany.
 • Przyczynę napisania listu - wyjaśnij dlaczego starasz się o prace właśnie w tej firmie, np. napisz, że cenisz sobie produkty firmy, dynamikę rozwoju itp.
 • Kwalifikacje - nie powtarzając tego co zawarłeś w CV przedstaw swój możliwie najbardziej pozytywny obraz.
 • Cel zawodowy -jeśli nie odpowiadasz na konkretne ogłoszenie, lecz chcesz jedynie zgłosić swoją kandydaturę, podaj interesujący Cię rodzaj pracy czy stanowisko.
 • Zakończenie, w którym możesz zasugerować jakąś formę dalszego kontaktu.
  Przykładowe zakończenia: „Liczę na możliwość spotkania i osobistego omówienia mojej ewentualnej pracy w Państwa firmie”, „Z przyjemnością udzielę Państwu więcej informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej”, „Jestem gotów odbyć rozmowę kwalifikacyjną w dogodnym dla Państwa terminie”.
 
© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej