OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO (ODZ) w Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi działania wspierające młodzież rudzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w obszarze doradztwa zawodowego realizując między innymi cele oświatowe zawarte w „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030”.


ODZ wyposażony jest w gabinety do konsultacji indywidualnych oraz salę do zajęć grupowych (warsztatów) z młodzieżą, odpowiednio umeblowaną, ze stanowiskami komputerowymi.

Zespół Ośrodka tworzą specjaliści zajmujący się doradztwem edukacyjno - zawodowym (doradca zawodowy, psycholog, pedagog) .

Ośrodek ma swój regulamin oraz logo.

 

 

 

 

© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE