Ośrodek Doradztwa Zawodowego

w Centrum Kształcenia Ustawicznego pomaga młodzieży rudzkich szkół w wyborze dalszego kierunku kształcenia się (szkoła ponadpodstawowa, policealna, studia wyższe).

Z Ośrodka Doradztwa Zawodowego korzystać mogą:

♦ uczniowie i słuchacze rudzkich szkół podstawowych

♦ uczniowie i słuchacze rudzkich szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych

      ♦ rodzice/opiekunowie prawni uczniów/ słuchaczy rudzkich szkół podstawowych / ponadpodstawowych

OFERTA OŚRODKA

WARSZTATY

♦ poznanie siebie (zainteresowania zawodowe)

♦ problematyka rynku pracy i edukacji (informacje na temat różnych typów szkół),

♦ planowanie kariery zawodowej (testy i psychozabawy, pisanie dokumentów
aplikacyjnych, tworzenie własnej ścieżki kariery)

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM


♦ poznanie siebie

♦ określenie predyspozycji zawodowych

♦ pomoc w wyborze szkoły, zawodu 

♦ pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

♦ pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej

E – DORADZTWO


♦ porady udzielane przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (elektronicznych formularzy kontaktowych) na stronie internetowej

www.cku-rudaslaska.edu.pl/odz

STANOWISKA KOMPUTEROWE


♦ 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i programami multimedialnymi z zakresu doradztwa zawodowego

 

BAZA INFORMACYJNA

♦ ulotki ze szkół ponadpodstawowych

♦ pozycje książkowe oraz poradniki z zakresu doradztwa zawodowego

 

© 2022 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE