Szkoła Policealna w CKU
Szkoła Policealna dla Dorosłych (w CKU)CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 ul. Orzegowska 25

41-704 Ruda Śląska

tel. (032) 248-15-75

http://www.cku-rudaslaska.edu.pl  

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – system zaoczny

  1. technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – 1,5 roku
  2. technik administracji – 2 lata
  3. technik usług kosmetycznych- 2 lata
  4. technik informatyk - 2 lata
  5. opiekun w domu pomocy społecznej – 2 lata
  6. opiekun osoby starszej - 2 lata
  7. opiekun medyczny – 1 rok
  8. opiekunka środowiskowa – 1 rok
Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej CKU.
 

© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej