Centrum Kształcenia UstawicznegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 ul. Orzegowska 25

41-704 Ruda Śląska

tel. (032) 248-15-75

http://www.cku-rudaslaska.edu.pl  

 


Oferta kształcenia na rok szkolny 2021 / 2022 

Centrum Kształcenia Ustawicznego to szkoła, która kształci osoby dorosłe w różnych typach szkół.

Słuchacze mogą uczyć się w formie  dziennej, wieczorowej i zaocznej w zależności od typu szkoły i kierunku kształcenia:

 

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

 • szkoła podstawowa dla dorosłych
  (klasa 7 i 8)

 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych
  - dla absolwentów szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych
  - dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej


KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 • branżowa szkoła II stopnia (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej) -> NOWOŚĆ od 1 września 2020 roku

 • szkoła policealna
 • KKZ - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ulotka CKU 

Praktyki zawodowe może zapewnić szkoła !

Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej szkoły.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonują:

 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego – który prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa  zawodowego dla młodzieży rudzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchaczy CKU. Specjaliści ODZ pomagają uczniom, słuchaczom  w poznaniu   i wykorzystaniu własnego potencjału osobowościowego, edukacyjnego  i zawodowego do planowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. Szczegółowe informacje na temat ośrodka znajdują się na stronie internetowej: 
 • www.cku-rudaslaska.edu.pl/odz/

 

 • Firma Symulacyjna „MOST” – firma ćwiczeniowa zajmująca się kształceniem pracowników administracyjno – biurowych w warunkach najbardziej zbliżonych  do rzeczywistości, posiadająca działy: handlowy, księgowy, osobowy  oraz sekretariat. Firma organizuje również bezpłatne kursy np. „Sam prowadzę własną firmę”, „Minii – specjalista ds. kadr i płac (Program Symfonia),  „Obsługa kasy fiskalnej” i inne, o których można dowiedzieć się bezpośrednio  w firmie lub na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 

© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej