CECHY I ZASADY PISANIA
DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

 

Życiorys (CV) i list motywacyjny są zwykle pierwszą formą kontaktu z pracodawcą. Firmy, szczególnie te, które poszukują pracowników przez ogłoszenia prasowe, na podstawie życiorysu przeprowadzają pierwszy etap selekcji kandydatów.
W obu tych dokumentach prezentujemy się przyszłemu pracodawcy i to od tego jak je napiszemy zależy czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego warto dobrze przygotować się do sporządzenia CV i listu motywacyjnego i poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych. 
 
WAŻNE JEST
 • przeanalizowanie oferty pod kątem charakteru firmy, wymogów stanowiska pracy i konkretnych wymagań pracodawcy zamieszczonych w ogłoszeniu
 • mając to wszystko na uwadze należy dokonać podsumowania własnego doświadczenia, predyspozycji, kompetencji, umiejętności oraz oczekiwań.
   

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PISZĄC ŻYCIORYS I LIST MOTYWACYJNY

 • dokumenty powinny być napisane w odpowiedzi na konkretną ofertę bądź do konkretnego pracodawcy – nie należy wysyłać identycznych dokumentów w różne miejsca
 • dokumenty najlepiej jest zaadresować do konkretnej osoby odpowiedzialnej za rekrutację
 • w dokumentach zamieszczamy jedynie to, co jest faktem (posiadane doświadczenie, umiejętności, rzeczywiste zainteresowania)
 • nie piszemy korzystając z szablonu, gdyż wówczas niczym nie odróżnimy się od innych
 • dokumenty muszą być logiczne, poprawne stylistycznie i posiadać przejrzystą graficznie formę
 • niedopuszczalny jest  brak znajomości podstawowych reguł pisowni oraz błędy w pisowni nazw (np. programów komputerowych)
 • bardzo ważne jest właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie
 • najistotniejsze elementy należy dobitnie zaakcentować (wytłuścić, lub podkreślić)
 • należy unikać mało czytelnych czcionek
 • nie należy być zbyt skromnym lub zbyt przesadnie opisywać swoje zalety
 • jeśli oferta napisana jest w języku obcym – należy w tym samym języku przygotować dokumenty aplikacyjne
 • należy wpisać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)” i pod nią się podpisać
 • do dokumentów aplikacyjnych nie dołączamy kopii dyplomów, rekomendacji i innych dokumentów, chyba, że jest to określone w ofercie
 • należy zwrócić uwagę, czy oferta jest opatrzona numerem referencyjnym lub hasłem, które należy umieścić w temacie (e-mail) oraz na wysyłanych dokumentach

BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:

 • pisanie dokumentów odręcznie (chyba, że takie jest wyraźne życzenie pracodawcy)
 • odręczne uzupełnianie dokumentu sporządzonego na komputerze lub wpisywanie nazw, nazwisk, tytułów w wykropkowane miejsca
 • podawanie skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla osoby czytającej
 • brak klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych
 • wymienianie imion rodziców, miejsca urodzenia itp. 


Zobacz jak napisać CV

Zobacz jak napisać list motywacyjny 


 

© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE