Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Jeśli nie wyrażasz zgody na uzycie plików cookies wyłącz je w swojej przeglądarce.    Jak wyłączyć cookies
ZAMKNIJ

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021

16 grudnia 2020 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określające zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku. 
Zmieniono m.in. wymagania egzaminacyjne oraz zasady przeprowadzania egzaminu. 

Wprowadzone zmiany:

1. Zmieniono wymagania egzaminacyjne

 1. >> z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. >> z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. >> z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

2. Przebieg egzaminu ósmoklasisty

 1. >> Język polski

  • - Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
   - Czas trwania: 120 minut.
   - Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
   -> część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
   -> część 2: wypracowanie – 20 pkt.
   - Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
   - W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

  >> Matematyka

  • - Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
   - Czas trwania: 100 minut.
   - Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
   - Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

  >> Język obcy nowożytny

  • - Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
   - Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
   - Czas trwania: 90 minut.
   - Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
   - Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 

Prezentacja MEN - wymagania na maturze i egzaminie ósmoklasisty

,

Źródło: 

1. MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/