Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Jeśli nie wyrażasz zgody na uzycie plików cookies wyłącz je w swojej przeglądarce.    Jak wyłączyć cookies
ZAMKNIJ

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021

16 grudnia 2020 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określające zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 roku. 
Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim wymagań egzaminacyjnych oraz przebiegu egzaminu. Zmieniono też zasady przystępowania do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. 

Wprowadzone zmiany:

1. Nie będzie obowiązkowego egzaminu ustnego na maturze

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. 
Do części ustnej mogą przystąpić osoby, którym wynik z części ustnej będzie potrzebny w procesie rekrutacji na studia. 

2. Zmieniono wymagania egzaminacyjne

 1. -> z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
 2. -> z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

3. Przebieg egzaminu maturalnego w 2021

>> Język polski jako przedmiot obowiązkowy

-> Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
-> Czas trwania: 170 minut.
-> Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
- część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
- część 2: wypracowanie – 50 pkt.
-> Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
-> Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
-> Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

>> Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

 • -> Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
  -> Czas trwania: 170 minut.
  -> Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
  -> Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

>> Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • -> Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  -> Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  -> Czas trwania: 120 minut.
  -> Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
  -> Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

>> Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

 • -> Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
  -> W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  -> Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

4. Przedmioty na poziomie rozszerzonym

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

5. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2021 

Prezentacja MEN - wymagania na maturze i egzaminie ósmoklasisty

,

Źródło: 

1. MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

2. Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/