pl01most@gmail.com 32 248 15 75 wew. 27

Charakterystyka FS MOST

Firma Symulacyjna MOST Sp. z o.o. funkcjonuje jako hurtownia obuwia, dzięki nawiązaniu współpracy z autentyczną hurtownią obuwia „WISHOT” Polska Sp. z o.o. z Będzina. Sala ćwiczeniowa podzielona jest na następujące działy: sekretariat połączony z kasą, dział handlowy, dział osobowy oraz dział księgowy. ( łączna powierzchnia 120 m2 ). Dzięki przedsiębiorstwu patronackiemu w firmie znajduje się wzorcownia obuwia, która bardzo urealnia cały proces symulacji. Poszczególne stanowiska pracy wyznaczone są przez zestawy mebli biurowych ( biurka, regały na dokumenty i segregatory, stół konferencyjny), które uzupełnione są przez typowy sprzęt biurowy: komputery, maszyny do pisania, kserokopiarkę cyfrową, drukarkę laserową, centralkę telefoniczną, niszczarkę do dokumentów, bindownicę. W pracowni znajdują się również: tablice korkowe, pieczątki, dziurkacze, zszywacze, skoroszyty, segregatory, teczki do akt osobowych itp.


W trakcie zajęć słuchaczom udostępnione są następujące materiały dydaktyczne:

  • zestaw niezbędnych druków akcydensowych,
  • programy komputerowe: Pakiet OFFICE, PŁATNIK, SYMFONIA, METRUM, RACHMISTRZ GT, SUBIEKT.
  • księgi handlowe,
  • dokumenty związane z bieżącą działalnością firmy, tzn.: oferty, zamówienia faktury VAT, potwierdzające obrót towarów pomiędzy firmami, wyciągi bankowe,
  • biblioteczka aktualnych aktów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Materiały dydaktyczne, które uczestnicy zajęć w firmie otrzymują na własność:

  • notatki do przeprowadzanych zajęć,
  • płyta CD z wybranymi przepisami prawnymi oraz niezbędnymi wzorami dokumentów
  • wydruk wszystkich dokumentów wypracowanych przez uczestników kursu

Ważną informacją dla przyszłych kierowników firm symulacyjnych jest to, że firmy takie jak „MATRIX”, „INSERT” , „Michalczyk i Prokop”, ZUS, które rozprowadzają w/w programy finansowo-kadrowe nie pobierają opłat za ich przekazanie, pod warunkiem, że programy te wykorzystywane są do celów szkoleniowych w szkołach publicznych. Cykl nauczania, może trwać w firmie symulacyjnej przez miesiąc praktyki czy kursu, lub przez cały rok szkolny, w przypadku prowadzenia zajęć w oparciu o program modułowy, przeznaczony do realizacji w klasach ponadgimnazjalnych. . Niezależnie jednak od długości procesu edukacji w firmie działającej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej, zajęcia odbywają się w oparciu o „PROCEDURĘ CERTYFIKOWANIA umiejętności wykonania zadań służbowych w zakresie działów: sekretariat, dział osobowy, dział handlowy oraz dział księgowy w ramach w Firmie Symulacyjnej „MOST” Sp. z o.o.”. Procedura ta określa zasady postępowania przy planowaniu, nadzorowaniu i realizacji szkolenia w poszczególnych działach firmy.