Obrazek przykładowy. Bez treści

Spis treści

ROK 2006 - 2009

Program GRUNDTVING LEARNING PARTNERSHIP "SMS"

W okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego uczestniczyło w Programie Grundtvig Learning Partnership ”SMS – Get the message Specific Marketing Strategis” (”Masz nową wiadomość - SMS - Specyficzne Strategie Marketingowe”) w ramach Projektu Unijnego SOCRATES. Praca w Programie „Grundtvig Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) umożliwiło współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej.
Grupa partnerska składała się z 7 partnerów: 2 z Wielkiej Brytanii (Bristol i Manchester), 2 z Niemiec(Vaterstetten i Zittau) , 1 z Grecji (Ateny), 1 z Belgii (Ieper) oraz 1 z Polski (Ruda Śląska – CKU).
W czasie realizacji projektu wymieniano doświadczenia w zakresie różnorodnych strategii marketingowych i rekrutacji stosowanych przez instytucje kształcenia dorosłych w celu włączenia do grona słuchaczy osób, dla których kontynuacja edukacji jest szansą na poprawę sytuacji życiowej.
W wyjazdowych konferencjach uczestniczyli pracownicy, słuchacze instytucji partnerskich oraz przedstawiciele partnerów stowarzyszonych, a upowszechnianie rezultatów tych spotkań odbywało się na wiele sposobów i przybrało zasięg lokalny, regionalny lub ogólnokrajowy.
W trakcie realizacji projektu opracowano broszurę zatytułowaną „Podróż słuchacza”. Publikacja stała się uzupełnieniem głównego tematu projektu – strategii marketingowych.