Przemoc w rodzinie. Fakty, mity, gdzie szukać pomocy.

stop 863665 640Co to jest przemoc? Kiedy możemy mówić o przemocy, a kiedy o agresji? Czy każda kłótnia w domu świadczy o przemocy? Gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy? Zapraszam do przeczytania tego i  kolejnych artykułów dotyczących przemocy w rodzinie. Znajdziecie w nich odpowiedzi na zadane powyżej pytania i nie tylko. 

 

Co to jest przemoc? Kiedy możemy mówić o przemocy, a kiedy o agresji? Czy każda kłótnia w domu świadczy o przemocy? Gdzie szukać pomocy w sytuacji przemocy? Zapraszam do przeczytania tego i  kolejnych artykułów dotyczących przemocy w rodzinie. Znajdziecie w nich odpowiedzi na zadane powyżej pytania i nie tylko. 

Przemoc to nie to samo, co agresja.

To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji - zrównoważona.

Przemoc to nie tylko uderzenie, popchnięcie, zranienie. Przemoc ma wiele twarzy. Oprócz przemocy fizycznej istnieje też przemoc psychiczna, seksualna, ekonomiczna. Do rodzajów przemocy można też zaliczyć zaniedbanie. 

"W sprawy rodzinne nie należy się wtrącać", "brudy pierze się we własnym domu", "bliscy nie krzywdzą", "oni oboje mają wyższe wykształcenie - nie mogli tego zrobić swojemu dziecku", "nikt nikogo nie pobił, więc nie było przemocy", "widocznie nie dosyć się starałaś", "lepszy zły ojciec, niż żaden". 

Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane, silne i często ponadczasowe przekonania gromadzące wiedzę i sposób rozumienia różnych wydarzeń danej społeczności, niesione przez pokolenia.

Na zjawisko przemocy w rodzinie mają bardzo duży wpływ, bowiem wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, którą jest rodzina. 

Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy:

1. Faza narastania napięcia

2. Faza ostrej przemocy

3. Faza miodowego miesiąca

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy "miodowego miesiąca", wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To co kiedyś było w fazie "miodowego miesiąca" przyjemności przekształca się w unikanie przykrości , bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.