Informuję, że w Rudzie Śląskiej przy ulicy Głównej 11 działa Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Poradnia udziela wsparcia specjalistów w formie stacjonarnej i telefonicznej. 

 

NUMER KONTAKTOWY: 518 756 381
Adres: Poradnia psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży , ul. Głowna 11 Ruda Śląska 41-711

Rejestracja telefoniczna czynna

 • od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.30-15.00 ,

UWAGA! W razie braku kontaktu prosimy o sms

Strona www: https://szpitalruda.pl/departments/poradnie/poradnia-psychologiczna-dla-dzieci/

 

Szczegółowa oferta poradni: 

W Poradni zatrudniamy wykwalifikowany zespół składający się z psychologów, psychoterapeutów
i terapeuty środowiskowego, doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nasz zespół terapetyczny:

mgr Maja Sgro-Jeż- koorynator Poradni, psycholog, psychoetrapeuta

mgr Joanna Maksis – psychoterapeuta

mgr Joanna Purzycka- psychoetrapeuta, psycholog

mgr Marta Urbaniec-Sichma- psychoetrapeuta, psycholog

mgr Hanna Kotlarska – psycholog

mgr Natalia Lonser-terapeuta środowiskowy


W ramach Poradni oferujemy bezpłatną pomoc młodym pacjentom począwszy od wieku przedszkolnego, aż do ukończenia przez nich 21. r. ż. (pod warunkiem kontynuacji nauki). W ramach kontraktu z NFZ udzielamy:

 • porad psychologicznych,

 • porad psychologicznych diagnostycznych,

 • psychoterapii indywidualnej,

 • psychoterapii rodzinnej,

 • psychoterapii grupowej,

 • wsparcia psychospołecznego,

 • oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym pacjenta.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież borykającą się z różnymi trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego, m. in.:

 • zaburzenia emocjonalne,

 • zaburzenia funkcjonowania,

 • zaburzenia poznawcze,

 • zaburzenia nastroju,

 • zaburzenia lękowe,

 • zaburzenia odżywiania,

 • zaburzenia adaptacyjne,

 • zachowania autodestrukcyjne.