Terminy egzaminów: 

BPO.01 Technik BHP

Egzamin praktyczny- 07.06.2021 r. godz. 09:00

Egzamin pisemny (komputerowy) - 08.06.2021 r. godz. 09:00

 

EKA.01 Technik administracji

Egzamin praktyczny -07.06.2021 r. godz. 09:00

Egzamin pisemny (komputerowy) :

09.06.2021 r godz.09:00 GRUPA I

10.06.2021 r. godz.09:00 GRUPA II

 

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

Egzamin pisemny - 22.06.2021 r. g. 10.00