Poniżej znajduje się link do materiałów CKE i OKE, w których można znaleźć informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, oraz wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/