EGZAMIN PRAKTYCZNY

Lp.
Symbol kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Czas
Data
Godz. egzaminu
 1

MEC.09

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

120

16.01.2023r.

12.00

 2

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur

120

09.01.2023r.

9.00

 3

HGT.12

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

150

09.01.2023r.

9.00

 4

MOT.06

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

120

09.01.2023r.

9.00

 5

SPC.07

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

180

09.01.2023r.

9.00

 6

BPO.01

Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy

120

09.01.2023r.

9.00

 7

EKA.01

Obsługa klienta w jednostce organizacyjnej

180

09.01.2023r.

9.00

 8

KKZ – MOT.04

CKZ

 

 

 

 

 

EGZAMIN PISEMNY – KOMPUTEROWY

Lp. 
Symbol kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Sala
Godz. egzaminu
 1

FRK.03

MOT.06

Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

6

10.01.2023 r.

godz. 9.00

 2

BPO. 01

Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

6

10.01.2023 r.

godz.11.00

 3

MEC.09

 

SPC.07

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

6

11.01.2023 r.

godz.9.00

 4

MOT.04.

HGT.12

Diagnozowanie pojadów motocyklowych cz.1

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

6

12.01.2023 r.

godz. 9.00

 5

MOT.04

Diagnozowanie pojadów motocyklowych cz.2

6

12.01.2023 r. godz. 11.00