EGZAMINY ZAWODOWE:

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA ORAZ SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

Sesja LATO 2022

 

Egzamin część praktyczna:

Środa 01.06.2022 r. godz. 9.00

Sala 204 :

MOT.06 Technik pojazdów samochodowych

Środa 01.06.2022 r. godz. 9.00

Sala 206:

EKA.01 Technik administracji

ELE.05 Technik elektryk

Czwartek 09.06.2022 r. godz. 12.00

Sala 6 :

MEC.09 Technik mechanik

 

Egzamin część pisemna – komputerowa

Czwartek 02.06.2022 r. godz. 9.00

Sala 6:

EKA.01 Technik administracji

Piątek 03.06.2022 r. godz. 9.00

Sala 6:

MEC.09 Technik mechanik

ELE.05 Technik elektryk