Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczycącymi organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r. (styczeń – luty 2022 ) egzaminów:

  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)
  • eksternistycznych (EE). 

 

W dokumencie znajdziecie Państwo wskazania:

  • dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
  • dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
  • dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
  • dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
  • dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
  • określające sposób postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej u członka zespołu

 

pdf
 Wytyczne_MEiN_GIS_CKE-_zima_2022.pdf