Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie

Kwalifikacje: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Opis zawodu:

Współczesny świat nie istniałby bez komputerów i technologii informatycznej. Wraz z rozwojem technologii rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny informatyki. Technik informatyk to jeden z najbardziej rozchwytywanych na rynku pracy zawodów. 

Technik informatyk to osoba, która zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, instalacją i konserwacją oprogramowania oraz konfiguracją sprzętu. Do obowiązków technika informatyka może należeć też: projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie i tworzenie aplikacji, projektowanie stron internetowych, projektowanie sieci lokalnych. 

Technik informatyk może m.in. pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych i punktach serwisowych (serwis, administracja, konserwacja sprzętu), w sklepach komputerowych, w działach obsługi informatycznej różnych firm, w biurach i urzędach (administracja baz danych i sieci). Informatyków zatrudniają też takie instytucje, jak teatry, wydawnictwa, studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe. Technik informatyk może też prowadzić własną działalność.  

Zakres kompetencji technika informatyka jest bardzo szeroki. To, w jakim obszarze podejmie pracę absolwent tego kierunku w dużym stopniu uzależnione jest od jego osobistych preferencji, uzdolnień i zainteresowań. 

technik info