Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: wieczorowo lub zaocznie 

Kwalifikacja:  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego przygotowuje słuchaczy kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych w Branżowej Szkole II stopnia do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

  • ocenianie jakości żywności,
  • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
  • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
  • wykonywanie usług gastronomicznych,
  • ekspedycja potraw i napojów.

 

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w m.in.:

  • restauracjach, kawiarniach i barach,
  • hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,
  • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
  • firmach cateringowych,
  • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych.

W ramach zajęć słuchacz będzie także przygotowywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych.