Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Jeśli nie wyrażasz zgody na uzycie plików cookies wyłącz je w swojej przeglądarce.    Jak wyłączyć cookies
ZAMKNIJ

Egzaminy poprawkowe i dodatkowe

Warunki i organizacja egzaminów poprawkowych i dodatkowych

Dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Centrum odpowiednio:

a)          po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym –  nie później niż do końca lutego,

b)         po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym –  nie później niż do 31 sierpnia.

Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym przeprowadza się zgodnie z trybem przeprowadzania egzaminów semestralnych w CKU

 

Egzamin poprawkowy.

Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Centrum do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym semestrze.

Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:

a)          po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego,

b)         po zakończeniu semestru wiosennego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. W przypadku słuchacza objętego obowiązkiem szkolnym decyzją Dyrektora Centrum słuchacz zostaje przekazany, do szkoły, do której należy obwodowo.