Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w CKU  jest szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Ruda Śląska. Nadzór nad szkołą prowadzi Śląski Kurator Oświaty.

DLA KOGO?

Do szkoły podstawowej dla dorosłych przyjmujemy osoby, które:

>> ukończyły 6-letnią szkołę podstawową, lub

>> ukończyły klasę VI lub VII osmioletniej szkoły podstawowej, 

oraz

>> ukończyły 16 lat.

 

>> wcześniej podjęły naukę ale z różnych przyczyn musiały ją przerwać, a teraz chcą kontynuować edukację (istnieje możliwość podjęcia/kontynuacji nauki po każdym semestrze).

 

ILE TRWA NAUKA?

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa 2 lata (4 semestry) - klasa VII i VIII.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. 

 

NASZE ATUTY

Nie pobieramy wpisowego ani czesnego.

Wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki (ZUS, MOPS, itp.).

Mamy własny budynek z świetną bazą dydaktyczną oraz doskonale przygotowaną kadrę.

Nie prowadzimy egzaminów wstępnych.

Egzamin dojrzałości (matura) odbywa się na terenie szkoły i jest bezpłatny.

 

Dokumenty:

1) Osoby pełnoletnie:

a) wniosek o przyjęcie,

b) świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

c) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w stroju wizytowym),

d) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Szkole Podstawowej dla Dorosłych,

e) w przypadku kandydatów z określonym stopniem niepełnosprawności orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

f) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 

2) Osoby niepełnoletnie:

a) wniosek o przyjęcie,

b) świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

c) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Szkole Podstawowej dla Dorosłych,

d) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

e) opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, że kandydat nie rokuje szans na ukończenie szkoły w trybie przewidzianym dla dzieci i młodzieży bez dalszych opóźnień, w związku z czym wskazane jest kontynuowanie przez niego nauki w szkole dla dorosłych,

f) zawiadomienie o przekazaniu ucznia – druk podpisany przez dyrektora szkoły przekazującej ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,

g) kandydaci składają ww. dokumenty w obecności rodzica lub opiekuna prawnego,

h) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 

Zapisz się do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.