Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy*.

 

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.

* matura i średnie wykształcenie NIE są wymagane


Dla kogo jest kurs? 

Dla wszystkich osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy.

Wymagania: ukończone 18 lat oraz minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa (nie wymagane wykształcenie średnie). Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym A.61 słuchacz będzie zdobywał  umiejętności zawodowe z zakresu wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy.

Po  ukończeniu KKZ-tu oraz zdaniu egzaminu absolwent CKU będzie miał kwalifikacje zawodowe A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Osoba taka może szukać pracy w salonach kosmetycznych , salonach SPA i innych podobnych lub założyć działaność własną. Kurs może być także doskonałym uzupełnieniem innych zawodów, np. fryzjerki czy technika masażysty.

Szczegółowe umiejętności zdobywane na Kursie to, między innymi:

>> pielęgnacja szyi i dekoltu,

>> pielęgnacja oprawy oczu z uwzględnieniem farbowania brwi i rzęs oraz depilacji brwi,

>> pielęgnacja cery, w tym: oczyszczanie higieniczne i lecznicze cery nakładanie i zmywanie nakładanych na skórę preparatów (maski, kremy),

>> wizaż i charakteryzacja, 

>> makijażu dzienny i wieczorowy, 

>> udzielanie porad kosmetycznych,

>> dobieranie zabiegów kosmetycznych,

>> zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych,

>> posługiwanie się językiem obcym zawodowym związanym z branżą kosmetyczną. 

 

Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzyp, zdobędzie umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

> Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.

Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy. 

 

 

LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

 

System zaoczny

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

332 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

215 godz.

 

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA UKOŃCZENIE KURSU.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wymienionej wyżej kwalifikacji kończy się zaliczeniem.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zdaje go, jeżeli uzyska z części pisemnej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodziewydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH [514207].

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

> świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik usług kosmetycznych  (A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp),

> oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia- minimum wykształcenie średnie  (poziom wykształcenia potwierdza np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 Zapisz się

* autor obrazka: frugo; źródło obrazka : http://pl.123rf.com

 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.