Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bezpłatny
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy*.


A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
 

* matura i średnie wykształcenie NIE są wymagane


Dla kogo jest kurs? 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które chcą uzyskać umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych:

> dłoni (manicure, zdobienie paznokci, pielęgnacja dłoni), 
> stóp (pedicure, pielęgnacja stóp), 
> ciała (zabiegi kosmetyczne ciała). 

Wymagania: ukończone 18 lat oraz minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa (nie wymagane wykształcenie średnie).


Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym A.62 słuchacz będzie zdobywał  umiejętności  z zakresu wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.

Szczegółowe umiejętności zdobywane na Kursie to, między innymi:

  • > diagnoza stanu skóry, 
  • > przygotowanie klienta do okreslonego zabiegu kosmetycznego ciała, dłoni i stóp;
  • > określanie przeciwwskazń do wykonywania okreslonych zabiegów upiększajacych  ciała, dłoni i stóp;  
  • > dobieranie odpowiedznich metod i technik wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp,
  • > dobierania odpowiednich preparatów kosmetycznych, 
  • > wykonywania zabiegów upiększajacych dłoni i stóp zgodnie z preferencjami klienta;
  • > wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
  • > wykonywania zabiegów kosmetycznych w warunkach domowych; 
  • > udzielania porad kosmetycznych.  

Kurs przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który jest przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 


Absolwent kursu, po zdaniu egzaminu, będzie miał kwalifikacje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

> Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała

> Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp

 

 

 

LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

 

System zaoczny

A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

332 godz.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

215godz.

 

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA UKOŃCZENIE KURSU.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wymienionej wyżej kwalifikacji kończy się zaliczeniem.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zdaje go, jeżeli uzyska z części pisemnej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodziewydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH [514207].

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

> świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik usług kosmetycznych  (A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp),

> oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia- minimum wykształcenie średnie  (poziom wykształcenia potwierdza np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 Zapisz się

 
 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.