Klaudia Noworzyń - Maksis - psycholog
mgr Klaudia Noworzyń- Maksis- Psycholog

Jestem psychologiem i nauczycielem dyplomowanym.

Ukończyłam studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Prowadzę:

  1. doradztwo indywidualne i pomoc psychologiczną dla osób w trudnych sytuacjach życiowych (szkolnych, zawodowych i osobistych),
  2. diagnozę psychologiczna posługując się metodami standaryzowanymi,
  3. wykłady, treningi, zajęcia warsztatowe z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, stresu, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i innych.

Współpracuję z doradcą zawodowym w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz organizacji i prowadzenia warsztatów z preorientacji zawodowej.

W pracy istotna jest dla mnie jakość działań, których się podejmuję. Kładę nacisk na rozwój zawodowy i osobowy. Uczestniczę w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych mających na celu podniesienie moich kwalifikacji, oraz wzbogacenie mojej wiedzy i umiejętności.

Pracuję w oparciu o techniki terapii krótkoterminowej SFA (podejście skoncentrowane na rozwiązaniu). Moje zainteresowania zawodowe związane są z szeroko pojęta psychologią społeczną.

 
© 2020 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej