W tym miejscu znajdą Państwo dokumenty, które należy wypełnić, aby zgłosić klasę na warsztaty prowadzone w Ośrodku Doradztwa Zawodowego.  

Aby zgłosić klasę na zajęcia należy wypełnić:

- kartę zgłoszeniową , którą następnie przesyła się faksem, bądź dostarcza się do sekretariatu CKU

Na wyznaczony przez pracowników termin warsztatów opiekun grupy przyjeżdża  
z następującymi dokumentami:

- listą uczestników warsztatów

- zgodami rodziców na udział niepełnoletnich dzieci w w/w warsztatach

 
© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE