JAK NAPISAĆ CV

Napisanie CV może nastręczyć pewnych problemów, pamiętaj jednak, że jego właściwe przygotowanie może otworzyć Ci bramę do przyszłej kariery. Z pewnością warto więc dobrze je przemyśleć, a pisząc poświęcić mu odpowiedni czas i wysiłek

 
PRZY PISANIU CV NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 • Informacje w CV powinny być przedstawiane w formie bezosobowej.
 • Do informacji typu studia, praca, praktyki, kursy powinna być dołączona data (miesiąc, rok).
 • Wymieniając szkoły i etapy kariery należy rozpocząć od ostatnich - przeciwieństwo chronologii.
 • Do życiorysu należy dołączyć fotografię (zdjęcie dowodowe lub legitymacyjne, aktualne), jeżeli taki wymóg pojawi się w ofercie.
 • Kolejność poszczególnych kategorii (wykształcenie, doświadczenie i inne) nie jest stała. W przypadku, kiedy wykształcenie jest naszym najważniejszym atutem umieszczamy je na początku (najczęściej spotykane u młodych absolwentów). Kolejność pozostałych także konstruujemy w kontekście oferty i naszych atutów.

 ŻYCIORYS POWINIEN ZAWIERAĆ:

 • Dane osobowe - zawierają takie informacje, jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail (najlepiej, żeby było to Twoje imię i nazwisko).
 • Wykształcenie - zawiera informacje o skończonych szkołach, osiągnięciach i nagrodach zdobytych podczas edukacji (jeśli chcesz możesz podać ocenę z jaką ukończyłeś szkołę). Należy podać dane adresowe szkoły, uczelni (wystarczy miejscowość). Jako pierwszą podaje się tę szkołę, którą ukończyło się najpóźniej.
 • Doświadczenia zawodowe - w tej części umieszcza się informacje dotyczące przebiegu pracy zawodowej. Podaje się nazwę firmy, okres wykonywania pracy (miesiąc i rok), zajmowane stanowisko, zakres obowiązków.
  Należy tu podać wszelkie rodzaje wykonywanych prac np.: wakacyjna, na pół etatu, w pełnym wymiarze, charytatywna, wolontariat etc.).
 • Kursy i szkolenia - wymieniane tu są wszystkie kursy i szkolenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania danej pracy (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty).
 • Umiejętności - zawiera informacje o tych umiejętnościach, które będą przydatne w przyszłej pracy (np. obsługa programów komputerowych - należy wymienić ich nazwy; prawo jazdy – wymienić jakiej kategorii itd.)
 • Języki obce - przy określaniu znajomości języków obcych należy dokładnie podać poziom zaawansowania, uzyskane dyplomy i certyfikaty.
 • Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych - zawsze na końcu należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a następnie ją podpisać.
   

 Można też, jednak nie jest to konieczne, uzupełnić CV o:

 • Zainteresowania - w tej części wpisywane są informacje, które świadczą o predyspozycjach kandydata, cechach charakteru, umiejętności organizacji czasu wolnego.
 • Referencje - jeżeli posiadasz referencje potwierdzające Twoje kwalifikacje i zaangażowanie warto tu umieścić tę informację (np. były pracodawca, nauczyciel, promotor). Możesz posłużyć się sprawdzoną formułą: „Referencje dostępne na życzenie”.
   
Jeśli chcesz w zabawny sposób potrenować pisanie CV wejdź na stronę: 
© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej