Ośrodek Doradztwa Zawodowego (ODZ)
w Centrum Kształcenia Ustawicznego powstał
w oparciu o projekt zawarty
w „Lokalnej Strategii Zatrudnienia
i Promocji Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej do roku 2015”.


Wyposażony jest w gabinety do konsultacji indywidualnych, oraz salę do zajęć grupowych (warsztatów) z młodzieżą, odpowiednio umeblowaną, ze stanowiskami komputerowymi oraz biblioteczką.

Zespół Ośrodka tworzą specjaliści zajmujący się poradnictwem edukacyjno - zawodowym (doradca zawodowy, psycholog, pedagog) .

Ośrodek ma swój regulamin oraz logo.

 

 

 

 

© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE