CEL GŁÓWNY działalności OŚRODKA DORADZTWA ZAWODOWEGO


Pomoc jednostce w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego
z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy”

realizowany poprzez:

 
1. Aktywizację młodzieży do podjęcia trafnej decyzji edukacyjno - zawodowej.

2. Kształtowanie umiejętności:

       ♦ samooceny i autoprezentacji

♦ rozpoznawania swoich zasobów i wykorzystania ich w kształtowaniu drogi zawodowej

♦ planowania własnego rozwoju edukacyjnego i zawodowego (planowania przyszłości edukacyjno – zawodowej)

       ♦ przygotowania dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy

♦ przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą


3. Zdobywanie wiedzy:

♦ o różnych kierunkach kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, o szkołach policealnych, studiach wyższych, szkołach dla dorosłych

      ♦ o zawodach

      ♦ o zasadach przygotowania i kompletowania dokumentów aplikacyjnych
(CV i list motywacyjny)

♦ o zasadach obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej

      ♦ o możliwościach przekwalifikowania się


 

© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE