Ośrodek Doradztwa Zawodowego

w Centrum Kształcenia Ustawicznego pomaga młodzieży rudzkich szkół w wyborze dalszego kierunku kształcenia się (szkoła ponadgimnazjalna, policealna, studia wyższe).

Z Ośrodka Doradztwa Zawodowego korzystać mogą:

♦ uczniowie i słuchacze rudzkich gimnazjów

♦ uczniowie i słuchacze rudzkich szkół ponadgimnazjalnych

      ♦ rodzice uczniów/ słuchaczy rudzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

OFERTA OŚRODKA

WARSZTATY

♦ poznanie siebie (preferencje zawodowe, zainteresowania)

♦ problematyka rynku pracy i edukacji (informacje na temat różnych typów szkół),

♦ planowanie kariery zawodowej (testy i psychozabawy, pisanie dokumentów
aplikacyjnych, tworzenie własnej ścieżki kariery)

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM


♦ poznanie siebie

♦ określenie predyspozycji zawodowych

♦ pomoc w wyborze szkoły

♦ pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

♦ pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej

E – DORADZTWO


♦ porady udzielane przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (elektronicznych formularzy kontaktowych)

www.cku.rudaslaska.edu.pl/odz

STANOWISKA KOMPUTEROWE


♦ 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i programami multimedialnymi z zakresu doradztwa zawodowego

 

BAZA INFORMACYJNA

♦ informatory o placówkach edukacyjnych

♦ ulotki zeszkół ponadgimnazjalych i wyższych

♦ pozycje książkowe oraz poradniki z zakresu doradztwa szkolno – zawodowego

 

© 2019 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE